Ton
Yazı Büyüklüğü
Meso meso meso royê mi ra mevece meso 
 Dm      Gm   C         Dm 
 Sebir bike meso esqê mawo rez bireso 
 
 Dm                Gm 
 Dina hiraya teynayinê xiravina meso 
 C            Am7      Dm 
 Meso yarê ez rew miron sey manenay, meso 
 
 Gm   Dm   Gm   Dm 
 Meso meso meso meso 
 
 Dm      Gm   C           Dm 
 Meso meso, meso, zeriya mi ca meverde meso 
 Dm      Gm   C        Dm 
 Mircika mi meso tevera puko xezebo 
 
 Dm               Gm 
 Mi rê to re kes star nêbeno, meso 
 C           Am7      Dm 
 Meso wuli serdiçinay ez ben feqir, meso 
 Gm   Dm   Gm   Dm 
 Meso meso meso meso 
 
 Dm      Gm   C          Dm 
 Meso meso, meso dormê ma bêbextiya meso 
 Dm       Gm   C       Dm 
 Heliya binato pinê, meteristere meso 
 Dm              Gm 
 Kune ta ra beni kou serde, meso 
 C           Am7        Dm 
 Per o payê tu sikine, zerya mi bervena, meso 
 Gm   Dm   Gm   Dm 
 Meso meso meso meso 
 
 Ritim: 4/4 
 Arpej: Pimamima